Wybory do Parafialnej Rady Duszpasterskiej

Parafialna Rada Duszpasterska - wybory 2023

Zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego (kan. 536) i dekretem metropolity częstochowskiego Ks. Abp. Wacława Depo, każda parafia ma obowiązek posiadania Parafialnej Rady Duszpasterskiej, która pomaga w działalności duszpasterskiej wspólnoty parafialnej. Zgodnie z nowym Statutem Parafialnej Rady Duszpasterskiej w Archidiecezji Częstochowskiej z dnia 14.10.2022 r., jej kadencja trwa 5 lat, a początek i koniec kadencji w całej Archidiecezji ustala ks. Arcybiskup.

Ponieważ Wybory do Parafialnych Rad Duszpasterskich na lata 2022 – 2027, zarządzone przez ks. Abp. jesienią ubiegłego roku w naszej parafii nie odbyły się, zostaną stosownie do zalecenia Kurii Metropolitalnej – by uczynić to jak najszybciej – przeprowadzone w niedzielę 10 grudnia 2024 r.

LISTA KANDYDATÓW DO PARAFIALNEJ RADY DUSZPASTERSKIEJ KADENCJI 2023-2027

Zgodnie ze Statutem PRD w Archidiecezji Częstochowskiej, jej nowy skład będą stanowiły osoby z urzędu:
Wiśniewski Janusz – kościelny
Gajda Barbara – katechetka w SP 37 na terenie parafii

Osoby wyłonione z mianowania proboszcza:
Cierpiał Rafał – przedstawiciel nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. zam. ul. Wielkoborska
Hiszpańska Magdalena – przedstawicielka Akcji Katolickiej, zam. ul. Wielkoborska
Będuch Mirosława – przedstawicielka Żywego Różańca – zam. ul. Wielkoborska
Sitek Dominika – przedstawicielka młodzieży – zam. ul. Łomżyńska

oraz 7 osób wybranych spośród kandydatów wskazanych przez parafian:
Adamczyk Marta, zam. ul. Łomżyńska
Bawor Anna, zam. ul. Łomżyńska
Błaszczyk Przemysław, zam. ul. Łomżyńska
Gorzeń Michał, zam. ul. Łomżyńska
Korecka – Cierpiał Justyna, zam. ul. Wielkoborska
Kusal Andrzej, zam. ul. Koniecpolska
Kusal Dorota, zam. ul. Koniecpolska
Maszota Aneta, zam. ul. Łomżyńska
Obrębski Kazimierz, zam. ul. Wielkoborska
Sochocki Adrian, zam. ul. Łomżyńska
Starostecka – Błaszczyk Katarzyna, zam. ul. Łomżyńska
Szczypiorowski Sławomir, zam. ul. Łomżyńska
Ściubidło Krzysztof, zam. Stara Gorzelnia, ul. Wielkoborska

• Głosowanie odbędzie się w niedzielę 10 grudnia 2023 r. po wszystkich Mszach św.
• Punkt wyborczy zlokalizowany będzie przed głównym wejściem do kościoła
• Prawo wyborcze przysługuje wyłącznie pełnoletnim osobom zamieszkującym na terenie parafii
• Każdy głosujący ma prawo oddać głos na dwie osoby z listy kandydatów.